T50 containers zijn geschikt voor het intermodale vervoer van vloeibare gassen.
T75 containers zijn voor vervoer en opslag van koude (cryogeen) vloeibaar gemaakte gassen.