T50 Tank Containers zijn geschikt voor het intermodale vervoer van vloeibare gassen.
T75 Tank Containers zijn voor vervoer en opslag van koude (cryogeen) vloeibaar gemaakte gassen.